สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3

ไฟล์ดาวน์โหลด

Session ไฟล์แนบ
1 เสวนาสานพลังขับเคลื่อนสิทธิม12สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง
2 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3 เสวนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4 เสวนาการเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน
5 เสวนาบทบาทของครอบครัว ความหวังและทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต
นิยามปฏิบัติการ (Operational definition)ของคำที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563

วิดีโอ

หนังสั้น ความสุขครั้งสุดท้าย
สิทธิการตายตามธรรมชาติ
ข้อสอบวิชาความตาย1 – สอบตก
ข้อสอบวิชาความตาย2 – สอบผ่าน
ละคร Sit Coms เรื่อง อย่าหาว่าสอนผี

อินโฟกราฟิก

ความหมายการตายที่ดี

ความหมายการตายดี 1
ความหมายของการตายดี 2

การดูแลทางจิตใจ

การดูแลจิตใจผู้ดูแล
การดูแลประคับประคองทางจิตใจ

การดูแลทางกาย

การดูแลประคับประคองทางกาย 1
การดูแลประคับประคองทางกาย 2
การดูแลประคับประคองทางกาย 3
นิยามศัพท์การดูแลประคับประคอง
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดูแลประคับประคอง
ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน

การดุแลทางสังคม

การจัดการงานศพ
การดูแลประคับประคองทางสังคม1
การดูแลประคับประคองทางสังคม2
การตายที่บ้าน
การทำ LivingWill
การทำพินัยกรรม
การบริจาคอวัยวะและร่างกาย
กิจกรรมบำบัด
นโยบายการเงินการคลังการดูแลประคับประคอง

การดูแลทางจิตวิญญาณ

การดูแลประคับประคองทางจิตวิญญาณ
การดูแลประคับประคองทางจิตวิญญาณ1
การดูแลประคับประคองมิติศาสนา

อินโฟกราฟิกอื่นๆ

ความรักกับความตาย
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย