บทความศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

แพทยสภากับการออกแนวปฏิบัติที่สร้างความสับสนแก่บุคลากรทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้ายความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย

    

   แพทยสภากับการออกแนวปฏิบัติที่สร้างความสับสนแก่บุคลากรทางการแพทย์
   การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้ายความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย

 

AttachmentSize
content01_livingwill.pdf140.63 KB
content02_livingwill.pdf378.39 KB
รูปภาพ: